* *
Інструкція для посади "Провідний інженер антенно-щоглових споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер антенно-щоглових споруд" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера антенно-щоглових споруд I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування та ремонту антенно-щоглових споруд;
      - організацію технічного обслуговування;
      - порядок і методи проведення ремонтних робіт на антенно-щоглових спорудах;
      - основні технічні показники закріпленого обладнання, приладів і пристроїв, необхідних для експлуатації і ремонту антенно-щоглових споруд;
      - правила складання і монтажу антенно-щоглових і фідерних споруд;
      - правила освітлення висотних споруд;
      - основи розрахунків і конструювання щогл, веж та фундаменту під них;
      - способи визначення зусиль напруги у сталевих канатах відтяжки щогл і порядок обстеження антенно-щоглових споруд;
      - методи визначення прихованих дефектів у металевих конструкціях;
      - правила бракування сталевих канатів, щогл та підйомних механізмів;
      - правила приймання до експлуатації нових та після капітального ремонту антенно-щоглових споруд;
      - правила ведення технічної документації та правила складання технічних паспортів на антенно-щоглові споруди;
      - принципи будови електроустановок;Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
      - передовий світовий та вітчизняний досвід з технічної експлуатації антенно-щоглових споруд;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер антенно-щоглових споруд призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер антенно-щоглових споруд підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер антенно-щоглових споруд керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер антенно-щоглових споруд під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну роботу антенно-щоглових і фідерних споруд.

2.2. Здійснює обслуговування та ремонт антенно-щоглових споруд, фідерних споруд, у тому числі антенно-хвильових трактів і підйомно-транспортного обладнання згідно з правилами та інструкціями з технічної експлуатації та іншими нормативними документами.

2.3. Вимірює і контролює всі характеристики антен.

2.4. Забезпечує виконання робіт з юстирування антен.

2.5. Керує роботами з підйому та встановлення антенно-щоглових споруд.

2.6. Забезпечує надійну роботу систем освітлення щогл (веж).

2.7. Розробляє перспективні та річні плани оглядів, перевірок і профілактичних ремонтів антенно-щоглових споруд, фідерних споруд (антенно-хвильових трактів та інше) та підйомно-транспортного обладнання.

2.8. Доводить до виконавців планові завдання та контролює їх виконання.

2.9. Контролює роботу вимірювальних приладів.

2.10. Аналізує показники якості роботи закріпленого обладнання.

2.11. Веде облік пошкоджень на антенно-щоглових спорудах та впроваджує заходи для усунення причин виникнення пошкоджень.

2.12. Керує роботами з усунення аварій на антенно-щоглових спорудах.

2.13. Бере участь у роботах, пов'язаних з виявленням та усуненням найбільш складних пошкоджень на антенно-щоглових спорудах.

2.14. Контролює якість проведення ремонтних робіт.

2.15. Керує роботами, пов'язаними з підготовкою підйомних механізмів та інших об'єктів державного технагляду до запланованих перевірок інспекцією Держтехнагляду.

2.16. Здійснює контроль за своєчасним і правильним складанням технічних паспортів на антенно-щоглові споруди та внесенням змін у ці паспорти.

2.17. Провадить інструктаж та навчання підпорядкованих йому працівників, упроваджує передові методи праці.

2.18. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і робить висновки про доцільність їх використання.

2.19. Бере участь у розробленні технічних завдань на реконструкцію діючих та проектування нових антенно-щоглових споруд.

2.20. Здійснює контроль за веденням технічної документації.

2.21. Бере участь у розробленні та перегляді технічних нормативних документів на закріплене обладнання.

2.22. Складає замовлення на матеріали, інструменти, прилади, які необхідні для роботи, та контролює їх використання.

2.23. Систематично інформує керівництво про стан антенно-щоглових споруд, фідерних споруд, у тому числі антенно-хвильових трактів та підйомно-транспортного обладнання.

2.24. Бере участь у роботах із впровадження механізації та автоматизації важких та трудомістких робіт.

2.25. Керує підлеглими працівниками.

2.26. Бере участь у розслідуванні причин аварій та впроваджує заходи для створення безпеки праці під час ремонту та експлуатації антенно-щоглових споруд, антенно-хвильових трактів та підйомно-транспортного обладнання.

2.27. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.28. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер антенно-щоглових споруд має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер антенно-щоглових споруд несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер антенно-щоглових споруд несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер антенно-щоглових споруд несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер антенно-щоглових споруд несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер антенно-щоглових споруд несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер антенно-щоглових споруд несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер антенно-щоглових споруд несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.