Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний технолог з електрифікації та енергопостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку підприємств; основи технології гірничого виробництва, енергетики і електрифікації; технологію експлуатації залізничного транспорту; правила технічної експлуатації енергетичного обладнання; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі енергетичного господарства та експлуатації залізничного транспорту; основи економіки, організації виробництва, праці і управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо розвитку та технічного удосконалення устаткування електрифікації та енергогосподарства; планування та оперативне керівництво виконанням усіх видів обслуговування та ремонту контактних мереж; підготовку енергетичного господарства і мереж до роботи в зимових умовах; розгляд проектів будівництва і реконструкції об'єктів енергогосподарства, контактних мереж. Організовує: розроблення та затвердження вимог, правил та інструкцій з охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту для структурних підрозділів електрифікації та енергетичного господарства об'єднання; проведення перевірок стану контактних мереж і енергогосподарства; контроль за розробленням технічної документації з експлуатації контактних мереж та її дотримання під час виконання робіт. Бере участь: у складанні завдань на розроблення технічних проектів; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці, продовження термінів експлуатації діючого обладнання, устаткування контактних мереж; у розподілі по вантажно-транспортних управліннях і розрізах обладнання, матеріалів і приладів устаткування контактних мереж; у розподілі лімітів і в розробленні планів на ремонт об'єктів мереж; у розслідуванні аварій; у впровадженні передового досвіду, найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки й техніки на залізничному транспорті. Контролює: утримання і технологічну експлуатацію устаткування тягових мереж, об'єктів і будівель служби електрифікації та енергопостачання; розподіл лімітів, що виділяються на ремонт об'єктів контактних мереж; відповідність заново розроблюваного та модернізованого обладнання, устаткування контактних мереж вимогам правил безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.