Інструкція для посади "Головний технолог з електрифікації та енергопостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технолог з електрифікації та енергопостачання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку підприємств;
      - основи технології гірничого виробництва, енергетики і електрифікації;
      - технологію експлуатації залізничного транспорту;
      - правила технічної експлуатації енергетичного обладнання;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі енергетичного господарства та експлуатації залізничного транспорту;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління, основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо розвитку та технічного удосконалення устаткування електрифікації та енергогосподарства; планування та оперативне керівництво виконанням усіх видів обслуговування та ремонту контактних мереж; підготовку енергетичного господарства і мереж до роботи в зимових умовах; розгляд проектів будівництва і реконструкції об'єктів енергогосподарства, контактних мереж.

2.2. Організовує: розроблення та затвердження вимог, правил та інструкцій з охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту для структурних підрозділів електрифікації та енергетичного господарства об'єднання; проведення перевірок стану контактних мереж і енергогосподарства; контроль за розробленням технічної документації з експлуатації контактних мереж та її дотримання під час виконання робіт.

2.3. Бере участь: у складанні завдань на розроблення технічних проектів; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці, продовження термінів експлуатації діючого обладнання, устаткування контактних мереж; у розподілі по вантажно-транспортних управліннях і розрізах обладнання, матеріалів і приладів устаткування контактних мереж; у розподілі лімітів і в розробленні планів на ремонт об'єктів мереж; у розслідуванні аварій; у впровадженні передового досвіду, найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки й техніки на залізничному транспорті.

2.4. Контролює: утримання і технологічну експлуатацію устаткування тягових мереж, об'єктів і будівель служби електрифікації та енергопостачання; розподіл лімітів, що виділяються на ремонт об'єктів контактних мереж; відповідність заново розроблюваного та модернізованого обладнання, устаткування контактних мереж вимогам правил безпеки.

2.5. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технолог з електрифікації та енергопостачання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.