Інструкція для посади "Головний технолог з вантажних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технолог з вантажних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку і технологію гірничого виробництва, засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт, правила їх технічної експлуатації й організації ремонту;
      - положення про поставки вугільної продукції;
      - економіку та організацію залізничного транспорту та виробництва, праці й управління;
      - передовий досвід, досягнення науки і техніки в галузі механізацій і автоматизації робіт на залізничному транспорті, експлуатації залізничного транспорту;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технолог з вантажних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технолог з вантажних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технолог з вантажних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технолог з вантажних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розробленням найекономічніших і найефективніших способів вантаження вугілля та використання залізничних вагонів, технології ведення вантажно-розвантажувальних робіт різних видів стосовно до типів місткості (вагони, думпкари, цистерни тощо) і з урахуванням певних умов зовнішнього середовища.

2.2. Розробляє: річні і квартальні плани вантаження вугілля, доводить їх до розрізів та вантажно-розвантажувальних управлінь; річні і квартальні заявки на перевезення вугілля і подає їх міністерству, управлінню залізниці та вуглезбуту; разом з вуглезбутом місячні плани перевезення вугілля, включаючи перевезення маршрутами; заходи щодо поліпшення залізничних вагонів, підвищення рівня механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Забезпечує розрізи і вантажно-транспортні управління вагонною нормою на вантаження вугілля та інших вантажів.

2.4. Бере участь: у розгляді проектів будівництва та реконструкції вугільних і залізничних виробничих одиниць і об'єктів та підготуванні висновків про них; у підготовці та укладанні договору з залізницею на експлуатацію залізничних колій вантажно-транспортних управлінь, договорів на транспортне обслуговування між вантажно-транспортними управліннями та обслуговуваними підприємствами; в проведенні ревізій у вантажно-транспортних управліннях і на розрізах щодо дотримання ними договірних зобов'язань з залізницею та обслуговуваними підприємствами.

2.5. Дає висновки арбітражній комісії на позовні заяви щодо стану виконання планів вантаження вугілля.

2.6. Здійснює керівництво роботою вантажних служб вантажно-транспортних управлінь та оперативне керівництво ділянками вантаження розрізів.

2.7. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технолог з вантажних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технолог з вантажних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технолог з вантажних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технолог з вантажних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технолог з вантажних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технолог з вантажних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технолог з вантажних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технолог з вантажних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технолог з вантажних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технолог з вантажних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технолог з вантажних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технолог з вантажних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технолог з вантажних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технолог з вантажних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технолог з вантажних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технолог з вантажних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.