Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний технолог з вантажних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку і технологію гірничого виробництва, засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт, правила їх технічної експлуатації й організації ремонту; положення про поставки вугільної продукції; економіку та організацію залізничного транспорту та виробництва, праці й управління; передовий досвід, досягнення науки і техніки в галузі механізацій і автоматизації робіт на залізничному транспорті, експлуатації залізничного транспорту; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує розробленням найекономічніших і найефективніших способів вантаження вугілля та використання залізничних вагонів, технології ведення вантажно-розвантажувальних робіт різних видів стосовно до типів місткості (вагони, думпкари, цистерни тощо) і з урахуванням певних умов зовнішнього середовища. Розробляє: річні і квартальні плани вантаження вугілля, доводить їх до розрізів та вантажно-розвантажувальних управлінь; річні і квартальні заявки на перевезення вугілля і подає їх міністерству, управлінню залізниці та вуглезбуту; разом з вуглезбутом місячні плани перевезення вугілля, включаючи перевезення маршрутами; заходи щодо поліпшення залізничних вагонів, підвищення рівня механізації вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує розрізи і вантажно-транспортні управління вагонною нормою на вантаження вугілля та інших вантажів. Бере участь: у розгляді проектів будівництва та реконструкції вугільних і залізничних виробничих одиниць і об'єктів та підготуванні висновків про них; у підготовці та укладанні договору з залізницею на експлуатацію залізничних колій вантажно-транспортних управлінь, договорів на транспортне обслуговування між вантажно-транспортними управліннями та обслуговуваними підприємствами; в проведенні ревізій у вантажно-транспортних управліннях і на розрізах щодо дотримання ними договірних зобов'язань з залізницею та обслуговуваними підприємствами. Дає висновки арбітражній комісії на позовні заяви щодо стану виконання планів вантаження вугілля. Здійснює керівництво роботою вантажних служб вантажно-транспортних управлінь та оперативне керівництво ділянками вантаження розрізів. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.