Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи знань про будову холодновисаджувальних, гайкопробивних і цвяхових автоматів та правила користування ними; призначення та правила застосування простих контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; позначення квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення) на кресленнях та калібрах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Висаджує на одноударних холодновисаджувальних та гайкопросічних автоматах заклепки, гвинти, шурупи, шайби, опорні кнопки, шлівки та інші вироби з довжиною висаджувальної частини до двох діаметрів дроту (прутка). Подає дріт та прутки в автомат. Виготовляє цвяхи та текси з дроту на цвяхових автоматах. Висаджує на автоматах різних конструкцій деталі та вироби за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності). Накручує гайки на болти на напівавтоматах. Підналагоджує одноударні холодновисаджувальні гайкопробивні автомати.