* *
Інструкція для посади "Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про будову холодновисаджувальних, гайкопробивних і цвяхових автоматів та правила користування ними;
      - призначення та правила застосування простих контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв;
      - найменування та маркування матеріалів, які обробляє;
      - позначення квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення) на кресленнях та калібрах.

1.4. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Висаджує на одноударних холодновисаджувальних та гайкопросічних автоматах заклепки, гвинти, шурупи, шайби, опорні кнопки, шлівки та інші вироби з довжиною висаджувальної частини до двох діаметрів дроту (прутка).

2.2. Подає дріт та прутки в автомат.

2.3. Виготовляє цвяхи та текси з дроту на цвяхових автоматах.

2.4. Висаджує на автоматах різних конструкцій деталі та вироби за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності).

2.5. Накручує гайки на болти на напівавтоматах.

2.6. Підналагоджує одноударні холодновисаджувальні гайкопробивні автомати.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.