* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вальцювальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та правила підналагодження вальців та пресів різних типів; способи регулювання вальців залежно від товщини листового металу, радіуса гнуття та марки сталі; способи виміряння деталей в процесі гнуття або вальцювання; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту; механічні властивості металів, які впливають на деформацію металу під час вальцювання та гнуття; конструкцію різних штампів, пристроїв та підкладок для гнуття та вальцювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з пруткового та листового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 20 до 30 мм в гарячому стані. Гне кромки на вальцях, пресах та вручну. Гне конусні обичайки та напівобичайки з листового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм в гарячому стані. Гне деталі, які мають один-два згини, на згинальних машинах. Править кромки на пресах та вручну, править обичайки за шаблонами та за лінійкою. Вальцює та калібрує штаби кольорового металу. Вальцює на машинах поперечного вальцювання деталі з пруткового металу товщиною до 30 мм в гарячому стані. Вальцює, править і гне на різних вальцях деталі з листового та пруткового металу товщиною понад 20 до 30 мм в холодному та понад 30 до 40 мм в гарячому стані під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації. Підналагоджує вальці. Бере участь в ремонті устаткування.

Приклади робіт
Барабани зварні - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані. Заготовки корпусів та напівкорпусів посудинових виробів - вальцювання та гнуття пакетом. Зуб розпушувача - вальцювання під штампування. Вироби металогосподарські - вальцювання та гнуття корпусів та напівкорпусів пакетом. Конуси - вальцювання розгорток. Обичайки циліндричні з листового металу діаметром понад 1500 до 3000 мм - вальцювання. Патрубки для металоконструкцій конічні з великими кутами - гнуття. Ліхтарі, струмовипрямлячі, радіатори, корпуси та кронштейни - вальцювання, гнуття. Циліндри з листового металу великих товщин - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані.