Інструкція для посади "Вальцювальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила підналагодження вальців та пресів різних типів;
      - способи регулювання вальців залежно від товщини листового металу, радіуса гнуття та марки сталі;
      - способи виміряння деталей в процесі гнуття або вальцювання;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту;
      - механічні властивості металів, які впливають на деформацію металу під час вальцювання та гнуття;
      - конструкцію різних штампів, пристроїв та підкладок для гнуття та вальцювання.

1.4. Вальцювальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з пруткового та листового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 20 до 30 мм в гарячому стані.

2.2. Гне кромки на вальцях, пресах та вручну.

2.3. Гне конусні обичайки та напівобичайки з листового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм в гарячому стані.

2.4. Гне деталі, які мають один-два згини, на згинальних машинах.

2.5. Править кромки на пресах та вручну, править обичайки за шаблонами та за лінійкою.

2.6. Вальцює та калібрує штаби кольорового металу.

2.7. Вальцює на машинах поперечного вальцювання деталі з пруткового металу товщиною до 30 мм в гарячому стані.

2.8. Вальцює, править і гне на різних вальцях деталі з листового та пруткового металу товщиною понад 20 до 30 мм в холодному та понад 30 до 40 мм в гарячому стані під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації.

2.9. Підналагоджує вальці.

2.10. Бере участь в ремонті устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани зварні - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані.

5.2. Заготовки корпусів та напівкорпусів посудинових виробів - вальцювання та гнуття пакетом.

5.3. Зуб розпушувача - вальцювання під штампування.

5.4. Вироби металогосподарські - вальцювання та гнуття корпусів та напівкорпусів пакетом.

5.5. Конуси - вальцювання розгорток.

5.6. Обичайки циліндричні з листового металу діаметром понад 1500 до 3000 мм - вальцювання.

5.7. Патрубки для металоконструкцій конічні з великими кутами - гнуття.

5.8. Ліхтарі, струмовипрямлячі, радіатори, корпуси та кронштейни - вальцювання, гнуття.

5.9. Циліндри з листового металу великих товщин - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані.