* *
Інструкція для посади "Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги, які пред'являються до матеріалів, що надходять на обробку, їх фізичні та хімічні властивості та вплив на організм;
      - способи налагодження та регулювання вальців;
      - призначення продукції, яка виробляється;
      - прийоми роботи.

1.4. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес пластикації та термооброблення різних відходів або виготовляє суміші - полівінілхлоридних, гліфталевих, кумаронових та інших полімерних сумішей (окрім нітро- та гумових) на вальцях з довжиною валків до 800 мм, а також виконує окремі роботи, які зв'язані з вальцюванням нітро- та інших сумішей під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації.

2.2. Обробляє матеріали медичного призначення на вальцях різних систем.

2.3. Веде попередню підготовку матеріалів: зважує, ріже, розм'якшує.

2.4. Завантажує матеріали та стежить за рівномірним його надходженням на вальці.

2.5. Налагоджує вальці відповідно до заданого режиму вальцювання.

2.6. Провадить візуальний контроль якості оброблення.

2.7. Заповнює маршрутні листи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник 3-го розряду (хімічні технології) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.