Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер з термооброблення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з термооброблення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та державні стандарти з приймання складних деталей, вузлів, інструменту та поковок зі сталі різних марок після термооброблення; типові режими термооброблення деталей та інструментів; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; дефекти термічного оброблення сталей, чавунів та інших металів; систему допусків і посадок; змінювання структури сталі залежно від швидкості і нагрівання та температури; види наступного механічного оброблення деталей та виробів, які приймає.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає складні та відповідальні деталі, вузли, інструменти, штампи та поковки з вуглецевих, легованих, високолегованих та спеціальних сталей після всіх видів термічного оброблення. Виявляє причини браку виробів і поковок, які перевіряє, та вживає заходів щодо їх усунення. Визначає якість та сорти допоміжних матеріалів під час термооброблення. Контролює поверхневе гартування складних та відповідальних деталей на установках СВЧ струмами високої або промислової частоти.

Приклади робіт
Контроль та приймання: Валки холодного прокатування. Голки розпилювачів. Інструмент хірургічний: долота, гачки для розведення ран. Катки опорні. Протяжки довжиною до 1500 мм. Пружини стрічкові та дротяні. Пили дискові. Розгортки та свердла циліндричні та конічні. Шаблони та матриці складної конфігурації. Шевери, довбачі, розподільні вали двигунів внутрішнього згоряння, гільзи циліндрів. Шестірні, коробки передач та редуктори.