Інструкція для посади "Контролер з термооброблення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер з термооброблення 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з термооброблення 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови та державні стандарти з приймання складних деталей, вузлів, інструменту та поковок зі сталі різних марок після термооброблення;
      - типові режими термооброблення деталей та інструментів;
      - будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - дефекти термічного оброблення сталей, чавунів та інших металів;
      - систему допусків і посадок;
      - змінювання структури сталі залежно від швидкості і нагрівання та температури;
      - види наступного механічного оброблення деталей та виробів, які приймає.

1.4. Контролер з термооброблення 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер з термооброблення 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер з термооброблення 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер з термооброблення 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає складні та відповідальні деталі, вузли, інструменти, штампи та поковки з вуглецевих, легованих, високолегованих та спеціальних сталей після всіх видів термічного оброблення.

2.2. Виявляє причини браку виробів і поковок, які перевіряє, та вживає заходів щодо їх усунення.

2.3. Визначає якість та сорти допоміжних матеріалів під час термооброблення.

2.4. Контролює поверхневе гартування складних та відповідальних деталей на установках СВЧ струмами високої або промислової частоти.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер з термооброблення 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер з термооброблення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер з термооброблення 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер з термооброблення 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер з термооброблення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер з термооброблення 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер з термооброблення 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер з термооброблення 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Контроль та приймання: Валки холодного прокатування.

5.2. Голки розпилювачів.

5.3. Інструмент хірургічний: долота, гачки для розведення ран.

5.4. Катки опорні.

5.5. Протяжки довжиною до 1500 мм.

5.6. Пружини стрічкові та дротяні.

5.7. Пили дискові.

5.8. Розгортки та свердла циліндричні та конічні.

5.9. Шаблони та матриці складної конфігурації.

5.10. Шевери, довбачі, розподільні вали двигунів внутрішнього згоряння, гільзи циліндрів.

5.11. Шестірні, коробки передач та редуктори.