* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посаді провідного спеціаліста на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність управління; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи відповідного структурного підрозділу управління. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня ефективності діяльності структурного підрозділу управління. Розроблює поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи структурного підрозділу управління в закріпленому за ним напрямі діяльності, надає необхідну методичну допомогу особовому складу структурного підрозділу управління при виконанні завдань, доручень. Збирає та узагальнює необхідну інформацію, готує безпосередньому начальнику відповідні пропозиції. Бере участь в аналізі виконання нормативно-правових актів та розробці інструктивно-методичних документів у сфері безпосередньої діяльності. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції структурного підрозділу управління. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів державної влади. Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері управління та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля з цих питань. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання у службовій діяльності. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його посадових функцій. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу структурного підрозділу управління згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. Виконує вимоги, правила і норми охорони праці в роботі з технікою, додержується правил пожежної безпеки. Сприяє керівництву структурного підрозділу управління у підтриманні порядку та дисципліни.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти структурний підрозділ управління в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління; формувати вимоги до запиту на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи структурного підрозділу управління; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.