Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з організації забезпечення інвалідів автотранспортом - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту; Кодекс законів про працю; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує чітку організацію обліку та підготовку документів для забезпечення спецавтотранспортом інвалідів на пільгових умовах. Спільно з провідним фахівцем з пільг та інших соціальних питань складає щорічні заявки на фонди безкоштовного та на пільгових умовах забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням. Складає звіт по спецавтотранспорту, накопичує та веде нормативні документи з транспорту та виплати інвалідам компенсацій витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування та запасні частини до автомобіля та виплати компенсації на транспортні витрати. Здійснює оформлення документів на продаж автомобілів з ручним управлінням на пільгових умовах згідно з порядком забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням. Проводить звіряння з торговельними підприємствами результатів по одержаних автомобілях, перевірку розпоряджень на виплату компенсацій і виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, а також перевіряє законність виплати указаних компенсацій за місцем їх проживання та роботи. Видає довідки та дозвіл на продаж автомобілів, що були придбані інвалідами з ручним керуванням за готівку. Проводить видачу доручень для нотаріальної контори (дозвіл на видачу доручень), а також дозвіл на переоформлення автомобілів, що придбані шляхом розрахунку готівкою та за пільговою вартістю після смерті інваліда. Консультує працівників міськрайвідділів з питань забезпечення інвалідів автотранспортом і виплати компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування, зі складання відповідних звітів. Доводить до відома міськрайвідділів нові інструктивні та нормативні документи з питань забезпечення інвалідів автотранспортом за пільговою вартістю, виплати компенсації витрат на бензин. Бере участь у проведенні комплексних ревізій та перевірок міськрайвідділів з питань забезпечення транспортом інвалідів та виплати компенсації витрат на бензин. Веде особистий прийом громадян. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про свою роботу, готує матеріали на колегію, складає проекти постанов колегії з питань автотранспорту. Своєчасно й точно виконує рішення посадових осіб, розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки споріднених за характером роботи посад. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.