Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності стаціонарних установ соціального обслуговування; Кодекс законів про працю; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє заходи з поліпшення роботи будинків-інтернатів. Бере участь у розробленні проектів перспективних та щорічних планів розвитку ліжкової мережі стаціонарних установ, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ, що входять до відомства Міністерства праці та соціальної політики України, контролює хід їх виконання. Здійснює контроль за своєчасним та правильним витрачанням коштів, що виділяються на утримання інвалідів та громадян похилого віку в будинках-інтернатах. Перевіряє діяльність будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ. Стежить за усуненням виявлених недостач. Аналізує та узагальнює звіти про роботу будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України. Організовує відповідно до наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, спрямованих на поліпшення роботи будинків-інтернатів. Контролює проходження і своєчасне виконання контрольних документів, переданих йому на виконання, заяв, скарг громадян, Веде реєстрацію громадян, що потребують направлення до будинків-інтернатів, контролює правильне оформлення на них особових справ. Виписує путівки до установи соціального захисту. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Вивчає та узагальнює передовий досвід роботи будинків-інтернатів. Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів із працівниками будинків-інтернатів із підвищення їх кваліфікації. Своєчасно та точно викопує розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.