Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Головний спеціаліст з організації служб соціальної допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді провідного спеціаліста з організації служб соціальної допомоги - не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні покладених на відділ завдань щодо соціальної допомоги населенню. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів розвитку ліжкової мережі будинків-інтернатів. Аналізує та узагальнює звіти та інформацію про роботу стаціонарних установ. Організовує матеріально-побутове, культурне та методичне обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилою віку та інвалідів. Розробляє типові положення про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку та інвалідів, відділень соціальної допомоги вдома, територіальні центри соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, самотніх громадян похилого віку. Розробляє систему професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, створення в регіоні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби різних груп одиноких непрацездатних громадян, вживає заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання їм соціальних та інших послуг. Координує в регіоні роботу з матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів, інших соціально-незахищених громадян, надання цільової грошової, гуманітарної та натуральної допомоги таким особам. Веде картотеку паспортів стаціонарних установ, персоналу будинків-інтернатів, лікарів. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів. Забезпечує чітку організацію діловодства у відділі. Аналізує та готує довідки, оглядові листи про стан роботи на місцях для керівництва. Надає практичну допомогу з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розгляді проектів нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань вдосконалення соціального обслуговування населення та стаціонарних установ. Готує відповідні зауваження та пропозиції. Своєчасно й точно виконує рішення державних органів чи вищих посадових осіб, розпорядження, вказівки та окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки споріднених за характером роботи посад. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.