Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний інженер дирекції з капітального будівництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань капітального будівництва; технологію будівельних гірничо-капітальних робіт; організацію капітального будівництва і матеріально-технічного постачання, методи організації управління, планування, обліку та аналізу кількісних і якісних показників роботи; правила фінансування капітального будівництва; порядок складання проектно-кошторисної документації; будівельні норми і правила; економіку та організацію виробництва, праці і управління; методи визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи цивільного та трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує шахтовим, промисловим та цивільним будівництвом; розробленням і здійсненням заходів щодо впровадження нової техніки, механізації гірничопрохідницьких і будівельно-монтажних робіт; випробуваннями нових машин і механізмів. Визначає основні напрями технічного розвитку капітального будівництва. Забезпечує: технічний нагляд за термінами і якістю виконання будівельно-монтажних робіт; своєчасне оформлення і затвердження земельних відводів для об'єктів, що заново будуються і реконструюються; підготовку та видання завдань на проектування зі всіма необхідними матеріалами; контроль за фінансуванням об'єктів, що будуються. Організовує: розроблення і виконання планів щодо розвитку власної бази будіндустрії; розроблення внутрішніх титульних списків; виконання заходів щодо удосконалення та розвитку будівництва; розроблення планів проектно-пошукових робіт, і впровадження нової техніки й технології; використання відходів видобування та збагачення вугілля у будівництві, на підприємствах будіндустрії. Розробляє і здійснює заходи щодо підвищення капітального будівництва та зменшення обсягів незавершеного будівництва, удосконалення технології та організації виробництва, впровадження засобів механізації й автоматизації виробництва. Складає завдання на розроблення технічних проектів та затверджує їх. Бере участь: у розгляданні та погодженні планів капітального будівництва; у розгляданні проектно-кошторисної документації на будівництво; у складанні титульних списків будівництв і об'єктів виробничого, культурно-побутового призначення та житлового будівництва; в розподілі лімітів (фондів); у впровадженні та поширенні передового досвіду в технології та організації будівництва; в прийманні в експлуатацію закінчених об'єктів; у розробленні заходів щодо поліпшення протипожежного стану на об'єктах, що будуються і реконструюються; у розробленні норм запасів сировини і матеріалів, додаткових одиничних розцінок, кошторисних цін, погодженні та затвердженні їх. Розглядає раціоналізаторські пропозиції. Готує експертні висновки: документацію до затвердження норм витрат будівельних матеріалів. Контролює: раціональне використання капітальних вкладень; комплектність і якість проектно-кошторисної документації; якість виконання робіт генеральним підрядником; дотримання правил і норм, охорони праці та промислової санітарії під час ведення будівельно-монтажних робіт; своєчасне і якісне подання виробничими одиницями необхідних даних для проектування; оформлення земельних відводів під об'єкти, що заново будуються на стадії проектування.