Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Головний інженер підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативні акти з питань житлової політики в Україні; постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо діяльності житлового підприємства (організації); правила і норми технічної експлуатації житлового фонду; досвід роботи передових житлових організацій; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, нежилих будинків і споруд та встановленого в них устаткування на закріпленій за житловим підприємством (організацією) території. Організовує періодичне обстеження житлового фонду для визначення технічного стану та рівня благоустрою житлових будинків, виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків, вживає заходів щодо ліквідації виявлених недоліків. Затверджує графіки профілактичних оглядів будинків і квартир, контролює їх виконання. Розробляє річні і перспективні плани ремонту жилих будинків та інженерного обладнання, визначає об'єкти ремонту і забезпечує розроблення щодо них необхідної технічної документації, організовує виконання цих планів. Здійснює контроль за проведенням робіт з ремонту житлового фонду, їх якістю та технологічною послідовністю. Приймає роботи та оформляє акти про їх виконання. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових будинків і будинків після ремонту й реконструкції. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди. Контролює справність і збереженість інженерного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів. Розробляє і організовує заходи щодо економії і раціонального використання води, тепла й електроенергії. Організовує і контролює виконання робіт за замовленнями населення. Готує документи для укладання договорів з підрядними організаціями на проведення ремонту житлового фонду та обслуговування інженерного обладнання. Контролює виконання робіт з герметизації інженерних вводів, очищення вентиляційних каналів і димоходів згідно з проектною та нормативною документацією. Організовує роботу з впровадження нової техніки і прогресивної технології, досвіду роботи передових житлових підприємств, рацпропозицій та винаходів, з підвищення рівня механізації робіт. Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення пожежної безпеки жилих і нежилих будинків і споруд, які знаходяться на території житлового підприємства. Забезпечує дотримання правил і норм щодо охорони праці та виробничої санітарії. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки людей у разі виявлення аварійного стану елементів житлових будинків, організовує відселення мешканців. Забезпечує облік і зберігання на підприємстві технічної документації: проектів будинків, актів введення їх в експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів поверхів, документів про розділ меж вартості, нормативних документів. Приймає громадян, що звертаються з питань технічного утримання житлового фонду, відповідає на скарги і заявки мешканців. Організовує підготовку і підвищення кваліфікації працівників.