* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з обслуговування автоматичного газового захисту I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановні й нормативні матеріали щодо організації автоматичного газового захисту на шахті; інструкції з обладнання і обслуговування апаратури "Вітер", приймальних стояків СПГ-3І і приладів автоматичного централізованого контролю метану; план ліквідації аварій; схему провітрювання шахти; правила безпеки у вугільних шахтах та інструкції до них; правила технічної експлуатації вугільних шахт: правила експлуатації та обслуговування засобів одержання і передавання оперативної виробничої інформації; основи технології, економіки та організації виробництва; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює: контроль за станом рудникової атмосфери приладами телекерування і сигналізації, датчики яких встановлені у виробках шахти: контроль за роботою основних вентиляторних установок і вентиляторів місцевого провітрювання (ВМП) за сигналом апаратури "Вітер" і при виникненні несправностей вживає заходів щодо їх усунення. Координує роботу з розгазовування тупикових вибоїв після зупинення ВМП відповідно до плану заходів щодо їх розгазовування. Вживає заходів щодо виведення людей із вибою при відхиленні від допустимих норм вмісту метану в рудниковій атмосфері або кількості повітря у вибої. Контролює та аналізує роботу самописних приладів і записує у відповідні журнали. Веде в установленому порядку документацію з показаннями датчиків телеавтоматичного централізованого контролю метану. Реєструє інформацію про стан приладів та апаратури автоматичного газового захисту (АГЗ), яка надходить від електрослюсарів, що перебувають на маршрутах у шахті.