* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з обслуговування автоматичного газового захисту I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановні й нормативні матеріали щодо організації автоматичного газового захисту на шахті;
      - інструкції з обладнання і обслуговування апаратури "Вітер", приймальних стояків СПГ-3І і приладів автоматичного централізованого контролю метану;
      - план ліквідації аварій;
      - схему провітрювання шахти;
      - правила безпеки у вугільних шахтах та інструкції до них;
      - правила технічної експлуатації вугільних шахт: правила експлуатації та обслуговування засобів одержання і передавання оперативної виробничої інформації;
      - основи технології, економіки та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює: контроль за станом рудникової атмосфери приладами телекерування і сигналізації, датчики яких встановлені у виробках шахти: контроль за роботою основних вентиляторних установок і вентиляторів місцевого провітрювання (ВМП) за сигналом апаратури "Вітер" і при виникненні несправностей вживає заходів щодо їх усунення.

2.2. Координує роботу з розгазовування тупикових вибоїв після зупинення ВМП відповідно до плану заходів щодо їх розгазовування.

2.3. Вживає заходів щодо виведення людей із вибою при відхиленні від допустимих норм вмісту метану в рудниковій атмосфері або кількості повітря у вибої.

2.4. Контролює та аналізує роботу самописних приладів і записує у відповідні журнали.

2.5. Веде в установленому порядку документацію з показаннями датчиків телеавтоматичного централізованого контролю метану.

2.6. Реєструє інформацію про стан приладів та апаратури автоматичного газового захисту (АГЗ), яка надходить від електрослюсарів, що перебувають на маршрутах у шахті.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.