* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції I категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з обліку і зберігання ядерного палива;
      - методику автоматизованого обліку ядерного палива;
      - конструкцію, призначення, принцип роботи сховища ядерних матеріалів, його устаткування, правила транспортування ядерного палива, правила проведення вхідного й вихідного контролю;
      - ядерну фізику;
      - виробничу структуру атомної електростанції, перспективи її розвитку;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування сховища ядерних матеріалів, правила його експлуатації і контролю параметрів;
      - організацію захисту персоналу в разі виникнення загальних, місцевих, локальних і інших аварій;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного й протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує облік ядерних матеріалів та контроль за зміною їх інвентарної кількості.

2.2. Проводить аналіз використання ядерного палива на атомній електростанції.

2.3. Здійснює перспективне прогнозування потреби в ядерному паливі.

2.4. Складає попередні заявки на ядерні матеріали, свіже паливо, коректує їх та розробляє остаточну річну специфікацію.

2.5. Готує розпорядчі та супровідні документи маршрутів проходження транспорту під час організації міжстанційних перевезень ядерних матеріалів.

2.6. Веде експлуатаційну й облікову документацію, яка використовується під час визначення змін щодо кількості та складу ядерних матеріалів.

2.7. Координує роботу підрозділів атомної електростанції із забезпечення необхідних умов зберігання ядерних матеріалів, свіжого та відпрацьованого ядерного палива, виконання вхідного і вихідного контролю, внутрішньостанційних перевезень тощо.

2.8. Здійснює контроль за веденням обліку руху ядерних матеріалів.

2.9. Проводить фізичну інвентаризацію за місцями знаходження ядерних матеріалів щодо визначення їх зареєстрованої кількості на атомній електростанції.

2.10. Проводить розрахунок радіоізотопного складу палива, що вигоріло, його залишкового енерговиділення та інших характеристик.

2.11. Розробляє робочу документацію (програми, графіки) щодо будь-якого переміщення тепловидільних збірок, що поглинають стрижні системи керування і захисту, стрижнів з вигоряючим поглиначем з моменту їх отримання до відправки за територію атомної електростанції.

2.12. Здійснює контроль за правильністю виконання транспортно-технологічних операцій з ядерними матеріалами, свіжим і відпрацьованим паливом під час їх приймання, здавання, передавання на зберігання або до експлуатації, проведенні вхідного і вихідного контролю, комплектації чохлів тощо.

2.13. Приймає ядерні матеріали на зберігання, оформляє акти приймання і здавання.

2.14. Розробляє інструкції з експлуатації устаткування, пов'язаного із поводженням і зберіганням ядерних матеріалів, у тому числі устаткування сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на атомній електростанції.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.