* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів електрозв'язку I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління та інші керівні, методичні й нормативні документи з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку, перспективи технічного розвитку філіалу;
      - правила загальної експлуатації засобів електрозв'язку;
      - правила приймання до експлуатації обладнання після капітального ремонту та монтажу;
      - Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;
      - Правила користування телеграфним зв'язком;
      - Правила користування проводовим мовленням;
      - Закони України "Про захист прав споживачів", "Про звернення громадян";
      - порядок оформлення і ведення виробничої документації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з організації виробництва підприємств електрозв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у забезпеченні надійного та якісного надання послуг електрозв'язку.

2.2. Організовує і контролює технологічний процес надання послуг електрозв'язку (міжміського і міжнародного телефонного зв'язку, телеграфного зв'язку, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення).

2.3. Розробляє пропозиції щодо його удосконалення.

2.4. Здійснює контроль за введенням або зміною тарифів на послуги електрозв'язку та проведенням абонентами платежів за надані послуги.

2.5. Бере участь у розробленні інструкцій та у підготовці розпоряджень з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку.

2.6. Забезпечує облік та паспортизацію обладнання.

2.7. Аналізує дані про роботу напрямків зв'язку, навантаження на напрямки зв'язку, використання каналів і напрямків зв'язку.

2.8. Виявляє потребу у відкритті нових напрямків зв'язку та в реорганізації існуючих.

2.9. Готує пропозиції щодо незадіяних засобів електрозв'язку та проводового мовлення.

2.10. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення якості роботи засобів електрозв'язку.

2.11. Організовує довідково-інформаційне забезпечення споживачів.

2.12. Розслідує скарги й претензії з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку і з питань якості наданих послуг, вносить пропозиції щодо усунення причин виникнення скарг.

2.13. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення виробничого процесу, бере участь у їх втіленні.

2.14. Провадить технічне навчання з персоналом.

2.15. Аналізує витрати виробництва і розробляє заходи для зменшення цих витрат.

2.16. Вивчає та розповсюджує передові методи праці.

2.17. Бере участь у розробленні планів розвитку і розширення мережі та послуг електрозв'язку.

2.18. Бере участь у складанні технічних завдань на проектування, у розгляді технічних проектів і раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення загальної експлуатації засобів електрозв'язку та робить висновки про доцільність їх використання.

2.19. Бере участь у роботі комісій з приймання до експлуатації нового обладнання.

2.20. Упроваджує передовий вітчизняний та світовий досвід з питань організації виробничих процесів.

2.21. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил, інструкцій та розпоряджень з питань загальної експлуатації та технічного обслуговування засобів електрозв'язку.

2.22. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.23. Контролює і забезпечує раціональне споживання електроенергії.

2.24. Організовує і контролює виконання робіт з усунення пошкоджень у роботі телефонів і радіоточок.

2.25. Організовує особистий прийом споживачів.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.