* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів поштового зв'язку I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні й нормативні документи з питань організації виробничих процесів поштового зв'язку;
      - технологічні процеси оброблення пошти;
      - виробничі зв'язки між підрозділами і дирекціями;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з технології оброблення, перевезення та доставки пошти;
      - основи економіки, наукової організації виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує направлення потоків пошти (поштових відправлень та періодичних видань) відповідно до планів направлення пошти.

2.2. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів щодо вдосконалення виробничих процесів з оброблення, перевезення та доставки пошти.

2.3. Здійснює контроль за введенням або зміною тарифів на послуги поштового зв'язку.

2.4. Бере участь у розробленні планів направлення поштових відправлень та періодичних видань.

2.5. Контролює своєчасність і якість оброблення пошти.

2.6. Розробляє і впроваджує заходи для підвищення якості обслуговування клієнтури, виконання планів доходів та рекламування послуг поштового зв'язку.

2.7. Бере участь у розробленні планів прибутків, планів обміну та прибутку філіалу і здійснює аналіз виконання цих планів.

2.8. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення виробничого процесу оброблення, перевезення і доставки пошти, бере участь у їх втіленні.

2.9. Вивчає і розповсюджує передові методи праці.

2.10. Бере участь у розробленні планів розвитку і розширення мережі відділень поштового зв'язку.

2.11. Розслідує скарги та претензії та вживає заходів для усунення причин виникнення скарг.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.