* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції I категорії - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з обліку і зберігання ядерного палива; методику автоматизованого обліку ядерного палива; конструкцію, призначення, принцип роботи сховища ядерних матеріалів, його устаткування, правила транспортування ядерного палива, правила проведення вхідного й вихідного контролю; ядерну фізику; виробничу структуру атомної електростанції, перспективи її розвитку; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування сховища ядерних матеріалів, правила його експлуатації і контролю параметрів; організацію захисту персоналу в разі виникнення загальних, місцевих, локальних і інших аварій; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного й протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує облік ядерних матеріалів та контроль за зміною їх інвентарної кількості. Проводить аналіз використання ядерного палива на атомній електростанції. Здійснює перспективне прогнозування потреби в ядерному паливі. Складає попередні заявки на ядерні матеріали, свіже паливо, коректує їх та розробляє остаточну річну специфікацію. Готує розпорядчі та супровідні документи маршрутів проходження транспорту під час організації міжстанційних перевезень ядерних матеріалів. Веде експлуатаційну й облікову документацію, яка використовується під час визначення змін щодо кількості та складу ядерних матеріалів. Координує роботу підрозділів атомної електростанції із забезпечення необхідних умов зберігання ядерних матеріалів, свіжого та відпрацьованого ядерного палива, виконання вхідного і вихідного контролю, внутрішньостанційних перевезень тощо. Здійснює контроль за веденням обліку руху ядерних матеріалів. Проводить фізичну інвентаризацію за місцями знаходження ядерних матеріалів щодо визначення їх зареєстрованої кількості на атомній електростанції. Проводить розрахунок радіоізотопного складу палива, що вигоріло, його залишкового енерговиділення та інших характеристик. Розробляє робочу документацію (програми, графіки) щодо будь-якого переміщення тепловидільних збірок, що поглинають стрижні системи керування і захисту, стрижнів з вигоряючим поглиначем з моменту їх отримання до відправки за територію атомної електростанції. Здійснює контроль за правильністю виконання транспортно-технологічних операцій з ядерними матеріалами, свіжим і відпрацьованим паливом під час їх приймання, здавання, передавання на зберігання або до експлуатації, проведенні вхідного і вихідного контролю, комплектації чохлів тощо. Приймає ядерні матеріали на зберігання, оформляє акти приймання і здавання. Розробляє інструкції з експлуатації устаткування, пов'язаного із поводженням і зберіганням ядерних матеріалів, у тому числі устаткування сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на атомній електростанції.