* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів електрозв'язку I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління та інші керівні, методичні й нормативні документи з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку, перспективи технічного розвитку філіалу; правила загальної експлуатації засобів електрозв'язку; правила приймання до експлуатації обладнання після капітального ремонту та монтажу; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правила користування телеграфним зв'язком; Правила користування проводовим мовленням; Закони України "Про захист прав споживачів", "Про звернення громадян"; порядок оформлення і ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід з організації виробництва підприємств електрозв'язку; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у забезпеченні надійного та якісного надання послуг електрозв'язку. Організовує і контролює технологічний процес надання послуг електрозв'язку (міжміського і міжнародного телефонного зв'язку, телеграфного зв'язку, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення). Розробляє пропозиції щодо його удосконалення. Здійснює контроль за введенням або зміною тарифів на послуги електрозв'язку та проведенням абонентами платежів за надані послуги. Бере участь у розробленні інструкцій та у підготовці розпоряджень з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку. Забезпечує облік та паспортизацію обладнання. Аналізує дані про роботу напрямків зв'язку, навантаження на напрямки зв'язку, використання каналів і напрямків зв'язку. Виявляє потребу у відкритті нових напрямків зв'язку та в реорганізації існуючих. Готує пропозиції щодо незадіяних засобів електрозв'язку та проводового мовлення. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення якості роботи засобів електрозв'язку. Організовує довідково-інформаційне забезпечення споживачів. Розслідує скарги й претензії з питань загальної експлуатації засобів електрозв'язку і з питань якості наданих послуг, вносить пропозиції щодо усунення причин виникнення скарг. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення виробничого процесу, бере участь у їх втіленні. Провадить технічне навчання з персоналом. Аналізує витрати виробництва і розробляє заходи для зменшення цих витрат. Вивчає та розповсюджує передові методи праці. Бере участь у розробленні планів розвитку і розширення мережі та послуг електрозв'язку. Бере участь у складанні технічних завдань на проектування, у розгляді технічних проектів і раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення загальної експлуатації засобів електрозв'язку та робить висновки про доцільність їх використання. Бере участь у роботі комісій з приймання до експлуатації нового обладнання. Упроваджує передовий вітчизняний та світовий досвід з питань організації виробничих процесів. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил, інструкцій та розпоряджень з питань загальної експлуатації та технічного обслуговування засобів електрозв'язку. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Контролює і забезпечує раціональне споживання електроенергії. Організовує і контролює виконання робіт з усунення пошкоджень у роботі телефонів і радіоточок. Організовує особистий прийом споживачів.