* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації виробничих процесів поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації виробничих процесів поштового зв'язку I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні й нормативні документи з питань організації виробничих процесів поштового зв'язку; технологічні процеси оброблення пошти; виробничі зв'язки між підрозділами і дирекціями; порядок ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід з технології оброблення, перевезення та доставки пошти; основи економіки, наукової організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує направлення потоків пошти (поштових відправлень та періодичних видань) відповідно до планів направлення пошти. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів щодо вдосконалення виробничих процесів з оброблення, перевезення та доставки пошти. Здійснює контроль за введенням або зміною тарифів на послуги поштового зв'язку. Бере участь у розробленні планів направлення поштових відправлень та періодичних видань. Контролює своєчасність і якість оброблення пошти. Розробляє і впроваджує заходи для підвищення якості обслуговування клієнтури, виконання планів доходів та рекламування послуг поштового зв'язку. Бере участь у розробленні планів прибутків, планів обміну та прибутку філіалу і здійснює аналіз виконання цих планів. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення виробничого процесу оброблення, перевезення і доставки пошти, бере участь у їх втіленні. Вивчає і розповсюджує передові методи праці. Бере участь у розробленні планів розвитку і розширення мережі відділень поштового зв'язку. Розслідує скарги та претензії та вживає заходів для усунення причин виникнення скарг.