Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією завантажувача-вивантажувача 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва з яке обслуговується; будову, принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики; схему арматури та комунікацій; можливі неполадки у роботі устаткування, приладів та систем автоматики та способи їх усунення; вимоги технічних умов до сировини та готової продукції; основи електротехніки та хімічної технології у межах роботи, яка виконується; правила роботи з ємкостями, які знаходяться під тиском понад 0,7 кг/кв.см.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завантажує за допомогою механізмів (системи пневмотранспорту, а також дистанційного пульта керування системою пневмотранспорту) ґранулят в бункери машин. Розраховує завантаження ґранулятом полімеру бункерів машин залежно від асортименту ниток та продуктивності устаткування за зміну. Обробляє полімер, що завантажується, в бункерах азотом. Перевіряє чистоту азоту в бункерах за допомогою спеціального пристрою. Контролює кількість та якість полімеру, що завантажується, і його витрати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Контролює роботу газодувок, систем очищення азоту від кисню та охолодження азоту. Контролює стан бункерів, комунікацій. Очищає бункери, пиловіддільники, комунікації від пилу. Налагоджує, чистить та регулює устаткування, яке обслуговується. Керує роботою завантажувачами-вивантажувачами нижчої кваліфікації за їх наявністю.