Інструкція для посади "Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією завантажувача-вивантажувача 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва з яке обслуговується;
      - будову, принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматики;
      - схему арматури та комунікацій;
      - можливі неполадки у роботі устаткування, приладів та систем автоматики та способи їх усунення;
      - вимоги технічних умов до сировини та готової продукції;
      - основи електротехніки та хімічної технології у межах роботи, яка виконується;
      - правила роботи з ємкостями, які знаходяться під тиском понад 0,7 кг/кв.см.

1.4. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Завантажує за допомогою механізмів (системи пневмотранспорту, а також дистанційного пульта керування системою пневмотранспорту) ґранулят в бункери машин.

2.2. Розраховує завантаження ґранулятом полімеру бункерів машин залежно від асортименту ниток та продуктивності устаткування за зміну.

2.3. Обробляє полімер, що завантажується, в бункерах азотом.

2.4. Перевіряє чистоту азоту в бункерах за допомогою спеціального пристрою.

2.5. Контролює кількість та якість полімеру, що завантажується, і його витрати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

2.6. Контролює роботу газодувок, систем очищення азоту від кисню та охолодження азоту.

2.7. Контролює стан бункерів, комунікацій.

2.8. Очищає бункери, пиловіддільники, комунікації від пилу.

2.9. Налагоджує, чистить та регулює устаткування, яке обслуговується.

2.10. Керує роботою завантажувачами-вивантажувачами нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завантажувач-вивантажувач 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.