* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування хімічних розчинів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; будову та правила обслуговування основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини; вимоги до сировини і готової продукції; суть технологічного процесу; технологічний режим та правила регулювання процесу; правила відбору контрольних проб; методику проведення аналізів; систему стандартів управління якістю, охороною праці та навколишнього середовища; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування багатокомпонентних розчинів хімічних сполук в агресивних середовищах або розчинів, які потребують особливо точного дозування компонентів і дотримання жорстких технологічних параметрів (розчини готуються для виробництва каталізаторів і містять сульфат натрію, сульфат міді, сульфат заліза, хромову кислоту тощо). Очищає розчин відстоюванням або фільтрацією. (У випадках, які передбачені технологічним регламентом, - нейтралізує розчин, уловлює гази, які виділяються). Приймає сировину для розчинів (сірчану кислоту) з залізничних цістерн та автотранспорту. Реґулює процес дозування і завантаження сировини, підтримує заданий склад розчину за результатами аналізів і показаннями контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Передає готовий продукт на подальше оброблення. Очищає апарати від шламу. Провадить аналізи. Розраховує витрати сировини та вихід готової продукції. Обслуговує до 20 різнорідних апаратів, систему комунікацій, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Бере участь в ремонтних роботах устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.