* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування хімічних розчинів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукту;
      - будову та правила обслуговування основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні і технологічні властивості сировини;
      - вимоги до сировини і готової продукції;
      - суть технологічного процесу;
      - технологічний режим та правила регулювання процесу;
      - правила відбору контрольних проб;
      - методику проведення аналізів;
      - систему стандартів управління якістю, охороною праці та навколишнього середовища;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування багатокомпонентних розчинів хімічних сполук в агресивних середовищах або розчинів, які потребують особливо точного дозування компонентів і дотримання жорстких технологічних параметрів (розчини готуються для виробництва каталізаторів і містять сульфат натрію, сульфат міді, сульфат заліза, хромову кислоту тощо).

2.2. Очищає розчин відстоюванням або фільтрацією.

2.3. (У випадках, які передбачені технологічним регламентом, - нейтралізує розчин, уловлює гази, які виділяються).

2.4. Приймає сировину для розчинів (сірчану кислоту) з залізничних цістерн та автотранспорту.

2.5. Реґулює процес дозування і завантаження сировини, підтримує заданий склад розчину за результатами аналізів і показаннями контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

2.6. Передає готовий продукт на подальше оброблення.

2.7. Очищає апарати від шламу.

2.8. Провадить аналізи.

2.9. Розраховує витрати сировини та вихід готової продукції.

2.10. Обслуговує до 20 різнорідних апаратів, систему комунікацій, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування.

2.11. Бере участь в ремонтних роботах устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування хімічних розчинів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.