* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник прожарювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості носія, каталізаторів, порошків, метано-водневої фракції; вимоги до продукції; суть і правила регулювання технологічного процесу; параметри технологічного режиму; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес прожарювання каталізаторів, селікагелевого носія та інших продуктів в електропечах та печах шахтного типу. Веде процес прожарювання солей або вугілля в муфелях або ретортах у хіміко-фармацевтичній промисловості. Приймає та готує сировину і напівпродукти, завантажує у печі, прожарює, промиває, регулює подавання палива; вивантажує готовий продукт; охолоджує та розфасовує, передає на іншу технологічну операцію. Контролює температурний режим прожарювання та стежить за промивними водами. Визначає ступінь прожарювання за кольором прожарених продуктів або за результатами аналізів. Користується пусковими, гальмовими та регулюючими пристроями. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Веде облік сировини та готової продукції.