* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування хімічних розчинів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта, Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування хімічних розчинів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; будову та правила обслуговування основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини; вимоги до сировини і готової продукції; суть технологічного процесу; технологічний режим та правила регулювання процесу; правила відбору контрольних проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування багатокомпонентних розчинів хімічних сполук або розчинів, які потребують особливо точного дозування компонентів і дотримання жорстких технологічних параметрів. Очищає розчин відстоюванням або фільтрацією. (У випадках, які передбачені технологічним регламентом, - нейтралізує розчин, уловлює гази, які виділяються). Вивантажує готовий продукт на склад або передає на подальше оброблення. Очищає апарати від шламу. Регулює процес дозування і завантаження сировини, підтримує заданий склад розчину за результатами аналізів і показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Провадить аналізи. Обслуговує систему комунікацій, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування.