* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування хімічних розчинів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування хімічних розчинів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; фізико-хімічні основи і суть технологічного процесу; будову і принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; технологічний режим та правила регулювання процесу; правила відбору проб; методику розрахунку витрат сировини; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування двокомпонентних або багатокомпонентних розчинів простих речовин відповідно до технологічних регламентів; виконує окремі операції технологічного процесу приготування складних багатокомпонентних розчинів або розчинів, які потребують особливо точного дозування компонентів і дотримання жорстких технологічних параметрів, під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує сировину до розчинення, очищає від домішок, дробить, дозує. Завантажує апарати сировиною, подає розчинники, перемішує з підігрівом або охолодженням. Очищає розчин або передає на подальше оброблення. Контролює дотримання технологічного регламенту, підтримує заданий склад розчину за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів або візуально. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Відбирає проби. Обслуговує апарати різних конструкцій для розчинення, насоси, комунікації та інше устаткування. Розраховує витрати сировини. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.