* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник змішування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується, будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини; напівфабрикатів, продуктів; вимоги до сировини та готової продукції; технологічний режим та правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес змішування матеріалів у змішувачах різної конструкції або веде технологічний процес змішування хімічних матеріалів та сумішей у жорстких параметрах з точним дозуванням компонентів у змішувачах різних конструкцій або у реакторах з наступним передаванням до змішувачів під керівництвом апаратників вищої кваліфікації. Транспортує сировину за допомогою шнеків, елеваторів, транспортерів, насосів, вагонеток в приймальні баки та бункери. Очищає від сторонніх домішок. Дозує сировину, готує суміші за заданими співвідношеннями компонентів, завантажує в апарат, вивантажує напівпродукт або готовий продукт та передає на подальше оброблення або на склад. Стежить за рівномірним надходженням сировини, за справним станом устаткування, яке обслуговується. Відбирає проби. Обслуговує змішувачі різних конструкцій (шнекові, барабанні та інші), вагові та стрічкові дозатори, живильники, комунікації та інше устаткування. Приймає устаткування з ремонту.