* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник змішування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів, продуктів; вимоги до сировини та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує суміші дія кислотної частини заряду до вогнегасників або змішує матеріали під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає, готує сировину, завантажує сировину в апарат. Вивантажує готовий продукт. Обслуговує устаткування. Чистить устаткування. Готує устаткування до ремонту.