Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Апаратник згущувачів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: схему шламового господарства; будову та принцип роботи обслуговуваного обладнання; вимоги до якості пульпи, шламів, розчинів, основні їхні властивості; взаємозв'язок апаратів з іншими технологічними агрегатами, порядок розвантажування згущувача; методи усунення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес освітлювання й промивання пульпи, шламу в радіальних та пірамідальних згущувачах, гідроциклонах. Спостерігає за роботою обслуговуваного обладнання, за технологічним процесом, температурою, концентрацією розчинів, шламу, пульпи, чистотою зливання. Регулює подання розчину, процес освітлювання оборотної води та згущення шламу. Переключає комунікації. Заміряє густину зливання. Розподіляє розчин за згущувачами. Підтримує певний рівень води у водозбірниках. Виявляє та усуває неполадки, бере участь у підготовці та ремонті обслуговуваного обладнання.

Спеціалізація
У разі виконання робіт під керівництвом апаратника вищої кваліфікації встановлювати 2 розряд.