Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник змішування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується, будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, стабілізаторів, продуктів; вимоги до сировини, складу газів та готової продукції; суть технологічного процесу на робочому місці; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; правила відбору проб та методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес зміщування хімічних матеріалів та сумішей у жорстких параметрах з точним дозуванням компонентів у змішувачах різної конструкції або у реакторах з наступним передаванням до змішувачів. У разі потреби розмелює та розсіває сировину, гранулює і таблетує. Точно дозує сировину та регулює процес подавання, завантажує, перемішує. Контролює та регулює тиск газу, якість та кількість суміші за співвідношенням компонентів. Готує та вносить стабілізатори. Забезпечує згідно з технологічним режимом заданий час перемішування суміші, однорідність суміші та пульпи, підтримує задану температуру під час подавання сировини до апаратів і змішування компонентів. Провадить аналізи. Обліковує сировину та готовий продукт. Обслуговує шарові, вібраційні, колоїдні млини, змішувачі різної конструкції, компресори, газгольдери, дозатори, комунікації, транспортери та інше устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Приклади робіт
Ведення технологічного процесу змішування з точним дозуванням концентрату антизлежувача з маслом індустріальним для утримання антизлежувача необхідної концентрації.