* *
Інструкція для посади "Апаратник змішування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник змішування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується, будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні властивості сировини;
      - напівфабрикатів, продуктів;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - технологічний режим та правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник змішування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник змішування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник змішування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник змішування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес змішування матеріалів у змішувачах різної конструкції або веде технологічний процес змішування хімічних матеріалів та сумішей у жорстких параметрах з точним дозуванням компонентів у змішувачах різних конструкцій або у реакторах з наступним передаванням до змішувачів під керівництвом апаратників вищої кваліфікації.

2.2. Транспортує сировину за допомогою шнеків, елеваторів, транспортерів, насосів, вагонеток в приймальні баки та бункери.

2.3. Очищає від сторонніх домішок.

2.4. Дозує сировину, готує суміші за заданими співвідношеннями компонентів, завантажує в апарат, вивантажує напівпродукт або готовий продукт та передає на подальше оброблення або на склад.

2.5. Стежить за рівномірним надходженням сировини, за справним станом устаткування, яке обслуговується.

2.6. Відбирає проби.

2.7. Обслуговує змішувачі різних конструкцій (шнекові, барабанні та інші), вагові та стрічкові дозатори, живильники, комунікації та інше устаткування.

2.8. Приймає устаткування з ремонту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник змішування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник змішування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник змішування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник змішування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник змішування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник змішування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник змішування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник змішування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник змішування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник змішування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник змішування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник змішування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник змішування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник змішування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник змішування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник змішування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.