Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виготовлення, призначення, принцип роботи та правила експлуатації електротехнічних виробів, які випробовує; правила підготовки та складання схем для випробувань; послідовність проведення випробувань; принцип роботи та керування автоматизованими засобами випробування; правила підрахування основних та додаткових похибок; розрахунок прискорення під час випробування приладів та виробів на віброміцність та труськоміцність; основні види та властивості матеріалів, які використовує; технічні умови та інструкції на вироби, що випробовує; правила оформлення заключних результатів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить електричні, механічні та термічні випробування електричних машин, апаратів та приладів середньої складності. Виконує самостійне складання схем середньої складності для випробування перетворювачів із системами автоматичного підтримання та регулювання параметрів. Вивіряє щонайвигідніший режим випробувань, який забезпечує найкращі параметри. Настроює вимірювальні установки. Виконує високовольтні випробування виробів у імпульсному режимі. Виконує необхідні розрахунки, які пов'язані з випробуваннями електричних машин, апаратів, конденсаторів, трансформаторів та приладів. Виміряє та досліджує віброакустичні характеристики електродвигунів, рівень шуму з дослідженням характеру його складових частин. Випробовує основні типи силових конденсаторів та їх пакетів. Підготовляє та досліджує під навантаженням двигун - генератори, асинхронні машини та машини постійного струму. Випробовує великі масляні вимикачі. Визначає дефекти виробів, які випробовує, та усуває їх. Складає технічну документацію за результатами випробувань та вимірювань.

Приклади робіт
Випрямлячі високовольтні - виміряння напруги. Електроапарати - регулювання режимів випробувань на електричну, термічну та динамічну стійкість апаратів. Електростанції пересувні потужністю понад 100 кВт до 200 кВт - регулювання апаратури та двигуна. Збудники безщіткові діодні для турбогенераторів - випробування навантаженням на активний опір. Ігнітрони високовольтні - випробування. Конденсатори силові - короткочасні випробування, вимірювання тангенса діелектричних втрат. Магазини опорів - випробування. Машини електричні змінного струму - вимірювання потужності методом непрямих та напівпрямих схем. Машини електричні постійного струму потужністю до 3000 кВт - настроювання безіскрової комутації. Машини електричні постійного струму та асинхронні електродвигуни потужністю понад 100 кВт та напругою понад 500 В - контрольні випробування. Мікродвигуни постійного струму підвищеної точності - спеціальні випробування. Прилади щитові та переносні - електричні, кліматичні та механічні випробування. Пости та блоки керування, пускові станції та панелі - випробування з калібруванням автоматів. Трансформатори силові третього габариту - поопераційні випробування. Установки для випробувань електрощіток - складання схем, регулювання та налагоджування. Шунти високого класу точності - електричні випробування.