Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології виготовлення виробів, які випробовує; призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та установок; розрахунок вихідної потужності, освітленості, абсолютної, відносної та приведеної похибки та варіації під час випробування електровимірювальних приладів; принцип роботи виробів, які випробовує та правила їх експлуатації; правила перевірки установок для випробування еталонами; правила користування перерахівними таблицями, графіками, формулами; електричну схему випробувань та правила вмикання в схему контрольно-вимірювальних приладів; правила ведення журналу випробувань; основи електротехніки в межах роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електричні, механічні та термічні випробування, які не потребують зміни режимів, простих електричних машин, апаратів та приладів згідно з технічними умовами. Проводить контрольні електричні випробування потужних електронагрівальних приладів, електропобутових машин та приладів. Здійснює монтаж нескладних схем випробувань та підключає до них вироби, які випробує. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та веде журнал спостережень. Складає схеми для перевірки ватметрів методом звіряння, оцінює похибки приладів, які перевіряє. Юстирує та налагоджує прості електричні вузли. Регулює режими випробувань з одночасним відліком декількох параметрів під час випробування приладів у статичному режимі, у динамічному режимі, високовольтних випробуваннях. Виявляє та усуває дефекти у виробах, які випробовує. Стежить за справністю устаткування та вимірювальних приладів. Налагоджує прилади релейного захисту, автоматики, сигналізації та усуває дрібні несправності. Установлює вироби на підвісний конвеєр.

Приклади робіт
Електросвітильники - випробування вібрацій, вимірювання освітлення та температури нагрівання. Електростанції пересувні потужністю до 100 кВт - регулювання апаратури та двигуна. Елементи електронагрівальні трубчасті - випробування електричної міцності та опору ізоляції. Ігнітрони - регулювання режимів випробувань. Ізоляція машин, апаратів та приладів - випробування на діелектричну міцність. Котушки трансформаторів, електродвигунів, приладів та апаратів - вимірювання опору ізоляції. Конденсатори силові - короткочасні випробування між обкладинками та на корпус, випробування пакетів. Ліхтарики електричні - вимірювання вихідної потужності, освітленості та випробування надійності і довговічності. Машини електричні - визначення кількості обертів на різних швидкостях стропоскопічним методом. Машини електричні постійного струму та асинхронні електродвигуни потужністю до 100 кВт та напругою до 500 В - контрольні випробування. Машини електричні дво- та тришвидкісні 2 - 4 - 6 - 8 - полюсні - випробування з вимірянням та перерахуванням омічних опорів з трикутника на зірку. Прилади щитові - випробування на механічні, кліматичні та електричні впливання. Пристрої комплектні постійного струму - складання електричної схеми та проведення випробувань на нагрівання. Схеми електричні взаємного навантаження машин постійного струму - складання. Трансформатори силові першого та другого габаритів - вимірювання опору ізоляції обмоток. Шунти внутрішні та двограничні - електричні випробування.