Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виготовлення виробів, які випробовує;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та установок;
      - розрахунок вихідної потужності, освітленості, абсолютної, відносної та приведеної похибки та варіації під час випробування електровимірювальних приладів;
      - принцип роботи виробів, які випробовує та правила їх експлуатації;
      - правила перевірки установок для випробування еталонами;
      - правила користування перерахівними таблицями, графіками, формулами;
      - електричну схему випробувань та правила вмикання в схему контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила ведення журналу випробувань;
      - основи електротехніки в межах роботи, яку виконує.

1.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електричні, механічні та термічні випробування, які не потребують зміни режимів, простих електричних машин, апаратів та приладів згідно з технічними умовами.

2.2. Проводить контрольні електричні випробування потужних електронагрівальних приладів, електропобутових машин та приладів.

2.3. Здійснює монтаж нескладних схем випробувань та підключає до них вироби, які випробує.

2.4. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та веде журнал спостережень.

2.5. Складає схеми для перевірки ватметрів методом звіряння, оцінює похибки приладів, які перевіряє.

2.6. Юстирує та налагоджує прості електричні вузли.

2.7. Регулює режими випробувань з одночасним відліком декількох параметрів під час випробування приладів у статичному режимі, у динамічному режимі, високовольтних випробуваннях.

2.8. Виявляє та усуває дефекти у виробах, які випробовує.

2.9. Стежить за справністю устаткування та вимірювальних приладів.

2.10. Налагоджує прилади релейного захисту, автоматики, сигналізації та усуває дрібні несправності.

2.11. Установлює вироби на підвісний конвеєр.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Електросвітильники - випробування вібрацій, вимірювання освітлення та температури нагрівання.

5.2. Електростанції пересувні потужністю до 100 кВт - регулювання апаратури та двигуна.

5.3. Елементи електронагрівальні трубчасті - випробування електричної міцності та опору ізоляції.

5.4. Ігнітрони - регулювання режимів випробувань.

5.5. Ізоляція машин, апаратів та приладів - випробування на діелектричну міцність.

5.6. Котушки трансформаторів, електродвигунів, приладів та апаратів - вимірювання опору ізоляції.

5.7. Конденсатори силові - короткочасні випробування між обкладинками та на корпус, випробування пакетів.

5.8. Ліхтарики електричні - вимірювання вихідної потужності, освітленості та випробування надійності і довговічності.

5.9. Машини електричні - визначення кількості обертів на різних швидкостях стропоскопічним методом.

5.10. Машини електричні постійного струму та асинхронні електродвигуни потужністю до 100 кВт та напругою до 500 В - контрольні випробування.

5.11. Машини електричні дво- та тришвидкісні 2 - 4 - 6 - 8 - полюсні - випробування з вимірянням та перерахуванням омічних опорів з трикутника на зірку.

5.12. Прилади щитові - випробування на механічні, кліматичні та електричні впливання.

5.13. Пристрої комплектні постійного струму - складання електричної схеми та проведення випробувань на нагрівання.

5.14. Схеми електричні взаємного навантаження машин постійного струму - складання.

5.15. Трансформатори силові першого та другого габаритів - вимірювання опору ізоляції обмоток.

5.16. Шунти внутрішні та двограничні - електричні випробування.