Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовлення, призначення, принцип роботи та правила експлуатації електротехнічних виробів, які випробовує;
      - правила підготовки та складання схем для випробувань;
      - послідовність проведення випробувань;
      - принцип роботи та керування автоматизованими засобами випробування;
      - правила підрахування основних та додаткових похибок;
      - розрахунок прискорення під час випробування приладів та виробів на віброміцність та труськоміцність;
      - основні види та властивості матеріалів, які використовує;
      - технічні умови та інструкції на вироби, що випробовує;
      - правила оформлення заключних результатів.

1.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить електричні, механічні та термічні випробування електричних машин, апаратів та приладів середньої складності.

2.2. Виконує самостійне складання схем середньої складності для випробування перетворювачів із системами автоматичного підтримання та регулювання параметрів.

2.3. Вивіряє щонайвигідніший режим випробувань, який забезпечує найкращі параметри.

2.4. Настроює вимірювальні установки.

2.5. Виконує високовольтні випробування виробів у імпульсному режимі.

2.6. Виконує необхідні розрахунки, які пов'язані з випробуваннями електричних машин, апаратів, конденсаторів, трансформаторів та приладів.

2.7. Виміряє та досліджує віброакустичні характеристики електродвигунів, рівень шуму з дослідженням характеру його складових частин.

2.8. Випробовує основні типи силових конденсаторів та їх пакетів.

2.9. Підготовляє та досліджує під навантаженням двигун - генератори, асинхронні машини та машини постійного струму.

2.10. Випробовує великі масляні вимикачі.

2.11. Визначає дефекти виробів, які випробовує, та усуває їх.

2.12. Складає технічну документацію за результатами випробувань та вимірювань.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Випрямлячі високовольтні - виміряння напруги.

5.2. Електроапарати - регулювання режимів випробувань на електричну, термічну та динамічну стійкість апаратів.

5.3. Електростанції пересувні потужністю понад 100 кВт до 200 кВт - регулювання апаратури та двигуна.

5.4. Збудники безщіткові діодні для турбогенераторів - випробування навантаженням на активний опір.

5.5. Ігнітрони високовольтні - випробування.

5.6. Конденсатори силові - короткочасні випробування, вимірювання тангенса діелектричних втрат.

5.7. Магазини опорів - випробування.

5.8. Машини електричні змінного струму - вимірювання потужності методом непрямих та напівпрямих схем.

5.9. Машини електричні постійного струму потужністю до 3000 кВт - настроювання безіскрової комутації.

5.10. Машини електричні постійного струму та асинхронні електродвигуни потужністю понад 100 кВт та напругою понад 500 В - контрольні випробування.

5.11. Мікродвигуни постійного струму підвищеної точності - спеціальні випробування.

5.12. Прилади щитові та переносні - електричні, кліматичні та механічні випробування.

5.13. Пости та блоки керування, пускові станції та панелі - випробування з калібруванням автоматів.

5.14. Трансформатори силові третього габариту - поопераційні випробування.

5.15. Установки для випробувань електрощіток - складання схем, регулювання та налагоджування.

5.16. Шунти високого класу точності - електричні випробування.