Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип роботи та технологію виготовлення виробів, які випробовує;
      - будову, призначення, правила експлуатації та налагодження устаткування і контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує;
      - методику виконання розрахунків та знімання характеристик;
      - Державні стандарти на вироби, які випробовує;
      - особливості випробувань нових зразків електротехнічних виробів та правила оформлення документації за результатами випробувань.

1.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електричні, механічні та термічні випробування складних електричних машин, високовольтних та низьковольтних апаратів, трансформаторів, електровимірювальних приладів високого класу точності.

2.2. Виконує контрольні та типові випробування високовольтних та силових конденсаторів.

2.3. Виконує попередню перевірку та добір напівпровідникових приладів для безщиткових систем збудження.

2.4. Налагоджує та керує комплексом складного устаткування, на якому проводяться випробування.

2.5. Бере участь у дослідженнях та випробуваннях перетворювальних агрегатів із системами керування та автоматичного регулювання параметрів.

2.6. Виконує необхідні розрахунки, пов'язані з проведенням випробувань.

2.7. Виміряє коефіцієнт трансформації, омічний опір обмоток, характеристики ізоляції, діелектричні втрати, обчислює потужність, коефіцієнт корисної дії та інші характеристики.

2.8. Перевіряє взаємодію різних вузлів та механізмів.

2.9. Виявляє та усуває дефекти у виробах, які випробовує.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати та машини електричні - розрахунок допустимих навантажень при різних режимах роботи.

5.2. Вимикачі високовольтні напругою до 35 кВ - контрольні випробування.

5.3. Генератори та електродвигуни високочастотні - випробування та дослідження.

5.4. Електростанції пересувні потужністю понад 200 кВт - випробування та усунення дефектів.

5.5. Елементи напівпровідникові обертові систем збудження - вимірювання перехідних опорів.

5.6. Конденсатори силові високовольтні - контрольні випробування.

5.7. Машини електричні постійного струму потужністю понад 3000 кВт - настроювання безіскрової комутації.

5.8. Машини електричні великі постійного та змінного струму - вмикання на паралельну роботу, випробування під навантаженням.

5.9. Прилади самописні та вимірювальні мости - випробування на стійкість до електричного, механічного та кліматичного впливу.

5.10. Пускачі магнітні на 400 та 500 Гц - підбір режимів для досліджень та випробувань.

5.11. Трансформатори силові четвертого габариту - приймально-здавальні випробування.

5.12. Трансформатори з кабельно-конденсаторною ізоляцією високо-частотні - випробування.