Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, правила експлуатації та принцип роботи виробів, які випробовує; вимірювальний інструмент та прилади, які необхідні для випробувань; прості схеми для вимірювання показань; правила та способи вмикання в просту схему виробів, які випробовує; основи знань з електротехніки; режими проведення випробувань; правила обслуговування установок випробувальної станції або дільниці; правила транспортування та встановлення виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує допоміжні роботи до різних випробувань. Транспортує вироби до місця випробувань. Складає прості електричні, водяні та пневматичні схеми. Установлює на випробувальний стенд вироби, які не потребують вивіряння. Проводить прості виміри за готовою схемою. Визначає пробивальну напругу взірців. Ремонтує просте випробувальне устаткування. Готує документацію та веде записи показань контрольно-вимірювальних приладів.

Приклади робіт
Генератори синхронні - вмикання у мережу методом синхронізації. Електроплитки та електропраски - випробування. Елементи електронагрівальні трубчасті - перевірка ланцюга. Машини електричні постійного та змінного струму - випробування обмоток. Машини електричні постійного та змінного струму невеликої потужності - складання схеми, пуск та навантаження машин. Схеми електричні для вимірювання опору обмоток постійним струмом методом вольтметра або амперметра - складання. Схеми електричні для знімання характеристик холостого ходу та короткого замикання-складання. Якорі електричних машин - випробування на міжвиткове замикання.