Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, принцип роботи та технологію виготовлення виробів, які випробовує; будову, призначення, правила експлуатації та налагодження устаткування і контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує; методику виконання розрахунків та знімання характеристик; Державні стандарти на вироби, які випробовує; особливості випробувань нових зразків електротехнічних виробів та правила оформлення документації за результатами випробувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електричні, механічні та термічні випробування складних електричних машин, високовольтних та низьковольтних апаратів, трансформаторів, електровимірювальних приладів високого класу точності. Виконує контрольні та типові випробування високовольтних та силових конденсаторів. Виконує попередню перевірку та добір напівпровідникових приладів для безщиткових систем збудження. Налагоджує та керує комплексом складного устаткування, на якому проводяться випробування. Бере участь у дослідженнях та випробуваннях перетворювальних агрегатів із системами керування та автоматичного регулювання параметрів. Виконує необхідні розрахунки, пов'язані з проведенням випробувань. Виміряє коефіцієнт трансформації, омічний опір обмоток, характеристики ізоляції, діелектричні втрати, обчислює потужність, коефіцієнт корисної дії та інші характеристики. Перевіряє взаємодію різних вузлів та механізмів. Виявляє та усуває дефекти у виробах, які випробовує.

Приклади робіт
Апарати та машини електричні - розрахунок допустимих навантажень при різних режимах роботи. Вимикачі високовольтні напругою до 35 кВ - контрольні випробування. Генератори та електродвигуни високочастотні - випробування та дослідження. Електростанції пересувні потужністю понад 200 кВт - випробування та усунення дефектів. Елементи напівпровідникові обертові систем збудження - вимірювання перехідних опорів. Конденсатори силові високовольтні - контрольні випробування. Машини електричні постійного струму потужністю понад 3000 кВт - настроювання безіскрової комутації. Машини електричні великі постійного та змінного струму - вмикання на паралельну роботу, випробування під навантаженням. Прилади самописні та вимірювальні мости - випробування на стійкість до електричного, механічного та кліматичного впливу. Пускачі магнітні на 400 та 500 Гц - підбір режимів для досліджень та випробувань. Трансформатори силові четвертого габариту - приймально-здавальні випробування. Трансформатори з кабельно-конденсаторною ізоляцією високо-частотні - випробування.