Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 6 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: механічні та технологічні властивості зварювальних матеріалів різних типів та металу, наплавленого електродами різних марок; вимоги до зварних швів та поверхонь різних видів; властивості та значення обмазок електродів; основні знання з металографії зварних швів; правила контролю зварних швів; види корозії та фактори, що її спричиняють; методи та способи підбору марок електродів в залежності від марок сталі; причини виникнення внутрішніх напружень і деформацій у виробах, що зварюються, та заходи щодо запобігання їх виникненню; правила технології послідовності накладання різних видів швів та режимів зварювання; методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх виникненню; вплив термічного оброблення на властивості зварного шва; методи усунення дефектів у зварних швах; методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів; електричні схеми та конструкції зварювальних машин різних типів; вимоги технічної документації до експлуатації зварювальних машин різних типів; креслення особливо складних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів; способи виконання зварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог до електричної та пожежної безпеки; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, конструкцій, деталей, трубопроводів, апаратів у всіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, зварювальних машин різних типів та інструменту згідно із заданим технологічним режимом зварювання. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для здійснення дефектоскопічного обстеження. Виконує зварювання кореня шва стикових з'єднань. Здійснює контроль за дотриманням правил з виконання зварювальних робіт.

Приклади робіт
Зварювання прогінних балок мостових кранів вантажопідйомністю понад 30 т; балок підкранових під крани важких режимів роботи; стріл крокуючих екскаваторів; барабанів котлів із тиском понад 4,0 МПа; прогінних будов металевих і залізобетонних мостів та шляхопроводів. Виконання зварювальних робіт під час замонолічування елементів опор, ємностей, ковпаків, сфер вакуумних та кріогенних; ємностей та покриттів краплеподібних та сферичних; колон синтезу аміаку, резервуарів та газгольдерів місткістю понад 5000 м3 під час їх монтажу; будівельних та технологічних конструкцій різного призначення, які працюють під динамічними та вібраційними навантаженнями, та конструкцій особливо складної конфігурації; магістральних газонафтопродуктопроводів під час їх монтажу; нафто- та газопроводів під час їх монтажу та ремонту; трубопроводів зовнішніх мереж постачання високого тиску під час їх монтажу; трубопроводів напірних ГЕС, мостів, шляхопроводів тощо; трубопроводів технологічних І категорії; трубопроводів води та пари І категорії. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією і робочими кресленнями.