Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 6 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - механічні та технологічні властивості зварювальних матеріалів різних типів та металу, наплавленого електродами різних марок;
      - вимоги до зварних швів та поверхонь різних видів;
      - властивості та значення обмазок електродів;
      - основні знання з металографії зварних швів;
      - правила контролю зварних швів;
      - види корозії та фактори, що її спричиняють;
      - методи та способи підбору марок електродів в залежності від марок сталі;
      - причини виникнення внутрішніх напружень і деформацій у виробах, що зварюються, та заходи щодо запобігання їх виникненню;
      - правила технології послідовності накладання різних видів швів та режимів зварювання;
      - методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх виникненню;
      - вплив термічного оброблення на властивості зварного шва;
      - методи усунення дефектів у зварних швах;
      - методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів;
      - електричні схеми та конструкції зварювальних машин різних типів;
      - вимоги технічної документації до експлуатації зварювальних машин різних типів;
      - креслення особливо складних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів;
      - способи виконання зварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила дотримання вимог до електричної та пожежної безпеки;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Електрозварник ручного зварювання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, конструкцій, деталей, трубопроводів, апаратів у всіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва.

2.2. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, зварювальних машин різних типів та інструменту згідно із заданим технологічним режимом зварювання.

2.3. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для здійснення дефектоскопічного обстеження.

2.4. Виконує зварювання кореня шва стикових з'єднань.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням правил з виконання зварювальних робіт.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Зварювання прогінних балок мостових кранів вантажопідйомністю понад 30 т; балок підкранових під крани важких режимів роботи; стріл крокуючих екскаваторів; барабанів котлів із тиском понад 4,0 МПа; прогінних будов металевих і залізобетонних мостів та шляхопроводів.

5.2. Виконання зварювальних робіт під час замонолічування елементів опор, ємностей, ковпаків, сфер вакуумних та кріогенних; ємностей та покриттів краплеподібних та сферичних; колон синтезу аміаку, резервуарів та газгольдерів місткістю понад 5000 м3 під час їх монтажу; будівельних та технологічних конструкцій різного призначення, які працюють під динамічними та вібраційними навантаженнями, та конструкцій особливо складної конфігурації; магістральних газонафтопродуктопроводів під час їх монтажу; нафто- та газопроводів під час їх монтажу та ремонту; трубопроводів зовнішніх мереж постачання високого тиску під час їх монтажу; трубопроводів напірних ГЕС, мостів, шляхопроводів тощо; трубопроводів технологічних І категорії; трубопроводів води та пари І категорії.

5.3. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією і робочими кресленнями.