Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до зварного шва та поверхонь;
      - властивості та значення обмазок електродів;
      - основні види контролю зварних швів;
      - способи підбору марок електродів в залежності від марки сталі;
      - причини виникнення внутрішніх напружень та деформацій у зварюваних виробах та заходи щодо запобігання їх виникненню;
      - способи зварювання горизонтальних та стельових швів;
      - способи багатошарового зварювання;
      - правила виконання робіт у закритих приміщеннях;
      - правила виконання робіт у декілька ярусів;
      - правила виконання робіт у котлованах, всередині шпунтового огородження та нижче рівня води;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

1.4. Електрозварник ручного зварювання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує зварювання особливо складних відповідальних апаратів, вузлів та конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Одностороннє зварювання таврових і кутових з'єднань внапусток без відкоса кромок, з кутом відкоса однієї кромки 45 °.

5.2. Зварювання балок робочих площадок мартенівських цехів, балок підкранових під крани важких режимів роботи, балок прогонових мостових кранів вантажопідйомністю 30 т та більше, площадок і сходів, що укладаються під час будівництва мостів та шляхопроводів, ємностей, ковпаків, сфер вакуумних та криогенних, ємностей та покриттів сферичних та краплеподібних, колони синтезу аміаку, резервуарів та газгольдерів об'ємом понад 5000 м3 (зварювання під час монтажу), прогонових металевих та залізобетонних мостів, шляхопроводів, газонафтопродуктів магістральних (зварювання під час монтажу), нафто- та газопроводів (зварювання під час ліквідації розривів); трубних елементів парових котлів, розрахованих на тиск понад 4 МПа (40 кгс/см2), трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску (зварювання під час монтажу), трубопроводів напірних гідроелектростанцій, трубопроводів технологічних І та II категорій, а також трубопроводів пари та води І та II категорій; обв'язування трубопроводами нафтових та газових свердловин законтурного заводнювання; зварювання горизонтальних та стельових швів; багатошарове зварювання під час будівництва мостів та шляхопроводів.