Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Професійна підготовка, наявність посвідчення на право виконання зварювальних робіт під час монтажу пластмасових трубопроводів. Щорічна атестація. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції та правила виконання робіт зі зварювання пластмасових труб та з'єднувальних деталей;
      - вимоги технічної документації до експлуатації зварювального устаткування;
      - порядок перевірки пластмасових труб та з'єднувальних деталей на їх відповідність технічним умовам та якості, правила їх складування та транспортування;
      - вимоги до зварного шва та поверхонь;
      - основні види контролю зварних швів;
      - причини виникнення внутрішніх напружень і деформацій труб та з'єднувальних деталей, заходи запобігання їм;
      - різні типи пластмас, їх зварювальні та механічні властивості;
      - методи спеціальних випробувань зварних виробів і призначення кожного з них;
      - креслення складних трубопроводів, мереж, вузлів;
      - способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Електрозварник ручного зварювання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує комплекс робіт зі зварювання пластмасових труб та з'єднувальних деталей під час монтажу та ремонту внутрішніх і зовнішніх трубопроводів систем газопостачання, водопостачання, центрального опалення, каналізації, водовідведення, водостоків, центрального опалення, вентиляції, пилогазоповітропроводів тощо.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Зварювання враструб розігрітим інструментом.

5.2. Зварювання стикове, терморезисторне вручну або механізованим способом пластмасових труб та з'єднувальних деталей під час монтажу й ремонту внутрішніх і зовнішніх трубопроводів систем газопостачання, водопостачання, центрального опалення, каналізації, водовідведення, водостоків, центрального опалення, вентиляції, пилогазоповітропроводів тощо.

5.3. Зварювання допускних стиків.

5.4. Підготовка зварювального устаткування до роботи.

5.5. Перевірка труб і з'єднувальних деталей на: відсутність дефектів, їх відповідність технічним вимогам нормативної документації, наявність необхідного маркування заводу-виготовлювача, дотримання гарантійного терміну зберігання.

5.6. Очищення та обезжирювання поверхонь труб і деталей, кінців внутрішньої поверхні труб, а також робочих поверхонь нагрівального інструменту.

5.7. Зняття з поверхні труб і з'єднувальних деталей алкідного шару скребком.

5.8. Розмітка та механічне обробляння кінців труб.

5.9. Нагрівання інструменту та деталей перед зварюванням.

5.10. Здійснення контролю за дотриманням: вимог технічної документації до експлуатації зварювального устаткування, технологічних параметрів зварювання, температурних режимів; температури зовнішнього повітря, часу виконання технологічних етапів; технології та вимог до якості виконання робіт.

5.11. Клейміння зварних з'єднань особистим номером (клеймом) зварника або вологостійким маркером.

5.12. Розкочування бухт або рознесення відрізків труб згідно з проектом або схемою.

5.13. Перебазування зварювального устаткування.

5.14. Навантажування-розвантажування, складування труб із використанням пасів, м'яких стропів з пенькових або капронових канатів, брезентових рушників.