Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі;
      - способи і основні прийоми прихвачування;
      - форми оброблення шва під зварювання;
      - будову балонів, їх колір і правила поводження з ними;
      - основи знань про зварювання в захисному газі і правила забезпечення захисту під час зварювання;
      - правила обслуговування електрозварювальних апаратів;
      - види зварних з'єднань і швів;
      - підготовку кромок виробів для зварювання;
      - типи обробок та позначення зварних швів на кресленнях;
      - основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює;
      - призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;
      - будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

1.4. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Прихвачує деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.2. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляє прості невідповідальні деталі.

2.3. Готує вироби і вузли під зварювання і зачищає шви після зварювання.

2.4. Забезпечує захист зворотного боку зварного шва в процесі зварювання в захисному газі.

2.5. Нагріває вироби і деталі перед зварюванням.

2.6. Читає прості креслення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки трансформаторів - підварювання стінок під автоматичне зварювання.

5.2. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалеві вагонів і вагонів електростанцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних і центрувальних кілець.

5.3. Балки прокатні - наварювання точок і захоплювальних штабів за розміткою.

5.4. Бійки, шаботи парових молотів - наплавлення.

5.5. Діафрагми рам платформ і металевих піввагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання.

5.6. Кожухи огорожі та інші слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - зварювання.

5.7. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання.

5.8. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання.

5.9. Накладки і підкладки ресорні - зварювання.

5.10. Опори стальні - зварювання.

5.11. Рами баків трансформаторів - зварювання.

5.12. Рами матриць ліжок, сітки панцерні і ромбічні - зварювання.

5.13. Різці прості - наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.

5.14. Стальні і чавунні дрібні відливки - наплавлення раковин на місцях, які не обробляються.

5.15. Зварювання електродугове: Бобишки, втулки, стакани - прихвачування.

5.16. Деталі кріплення устаткування, ізоляції, кінці технологічні, гребінки, планки часові, бобишки - приварювання до конструкції з вуглецевих та низьколегованих сталей.

5.17. Конструкції з титанових сплавів - захист зворотного боку зварного шва.

5.18. Конструкції, які не підлягають випробуванню, - приварювання набору на стенді та в нижньому положенні.

5.19. Набір до легких перегородок та вигородок в нижньому положенні - приварювання на дільниці попереднього складання.

5.20. Плити, стояки, косинці, кутики, каркаси, фланці прості з металу товщиною понад 3 мм - прихвачування.

5.21. Площини і трапи - наплавлення валиків (рифлення).

5.22. Стелажі, ящики, щитки, рамки з косинців і штабів - прихвачування.

5.23. Таврові вузли для чищення фундаментів під допоміжні механізми - зварювання.

5.24. Зварювання в захисних газах: Вироби МНЧ (модулятор надвисокої частоти), які працюють під тиском, - захищання шва в процесі зварювання.

5.25. Зварні з'єднання відповідальних конструкцій - захист зварного шва в процесі зварювання.